Monday, January 16, 2012

The Kite Runner by Khaled Hosseini

The Kite Runner
My rating: 4 of 5 stars

Нэг эхийн сүүгээр өссөн хүмүүсийн хооронд насан туршид нь алга болохгүй холбоо үүсдэг гэдэг. Amir, Hassan 2 дөнгөж төрцгөөсний дараа өөр өөрийн ээжээс хагацсан тул нэг асрагч эхээр өсгүүлж, анхны алхмаа хийж, анхны үгээ хэлэх үедээ ч хамт байна. Амирын анхны үг "Вава" буюу аав байсан бол Хассаных --Амир байв. Яг л тэдний ирээдүйг зөгнөх мэт. Хэдийн тэд хамгийн сайн найзууд шиг л байдаг боловч Амир хэзээ ч Хассаныг өөрийн найз гэж үздэггүй , учир нь Хассан бол Хазара гаралтай тэдний гэрийн үйлчлэгч Алигийн хүү.
"A thousand splendid suns"-тай Афганистаны дайн , Кабул дахь өөрчлөлт , ард түмнийх нь хүнд хэцүү амьдрал гээд олон зүйлээрээ огтлолцож байгаа боловч гарах гол санаанууд нь эцэг хүний хүүгээ гэсэн сэтгэл ,зөв буруу сайн муугийн хооронд хийх сонголт бас redemption буюу хийсэн үйлдлийн төлөөс. Хэдийгээр зохиолч өөрөө амьдралынхаа ихэнх үеийг Америкт өнгөрөөсөн боловч Афган хүний нүдээр эх орных нь одоогийн болон өнгөрсөн үеийнх нь тухай юу ч мэдэхгүй хүнд ч хангаллтай ойлголт өгчихөөр сайн бичсэн ном гэж бодож байна. Зохиолд нийтдээ 3 удаа гардаг үг байдаг "For you, a thousand times over" гээд, бүх сэтгэлээрээ үнэнч зүтгэнэ, бүхнээ зориулна гэсэн санаа агуулсан .

Тодруулсан хэсгүүдээс:

-"When you kill a man, you steal a life" Baba said "You steal his wife's right to a husband,rob his children of a father. When you tell a lie , you steal someone's right to the truth. When you cheat, you steal the right to fairness."
-"A boy who won't stand up for himself becomes a man who can't stand up to anything"
-"The Hindi kid would soon learn what the British learned earlier in the century ,and what the Russians would eventually learn by the late 1980s: that Afghans are an independent people. Afghans cherish customs but abhor rules . "
-"Better to get hurt by the truth than comforted with a lie "
-"A man who has no conscience, no goodness, does not suffer"


View all my reviews

No comments:

Post a Comment