Monday, October 28, 2013

Хашгираан цээжин дотор цуурайтна. Үүрийн аниргүйд түгэх хашгираан. 
Үгс гол зуран залгигдана. Ийм үүрээр бүх зүйл дотогшоо л, бүр гүн рүү л, ёроолгүй хавцал руу гулссаар, алга болсоор. 
Ирж байгаа энэ нар яагаад ч юм шаргал биш хөх туяа цацруулах гэж байгаа мэт. 
Үгс залгигдсаар, залгигдсаар. 
Өнөөдөр би түүнд үг хэлж чадах болов уу. 

No comments:

Post a Comment